Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-138-5.1-ZSR-SASTINKUTY
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-138-5.1-ZSR-SASTINKUTY Železničná doprava ŽSR 05.08.2022 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-136-6.2-SSC-BEZBIHO
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-136-6.2-SSC-BEZBIHO Cestná doprava SSC 14.07.2022 06.09.2023

Vyzvanie OPII-133-3.1-DPB-MDDBAPD
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie OPII-133-3.1-DPB-MDDBAPD - zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 11.08.2022 03.06.2023
Vyzvanie OPII-133-3.1-DPB-MDDBAPD Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 10.06.2022 10.08.2022

Vyzvanie č. OPII-137-5.1-ŽSR-PRJE1
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-137-5.1-ŽSR-PRJE1 Železničná doprava ŽSR 08.06.2022 28.12.2022

Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-MIRRI SR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-MIRRI SR - zmena č. 8.2 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 09.06.2023 31.12.2023
Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-MIRRI SR - zmena č. 8.1 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 20.05.2022 08.06.2023
Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-MIRRI SR - zmena č. 8 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 30.04.2022 19.05.2022
Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-MIRRI SR - zmena č. 7 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 12.08.2021 29.04.2022
Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-MIRRI SR - zmena č. 6 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 01.07.2020 11.08.2021
Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-ÚPVII zmena č. 5 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 02.02.2019 30.06.2020
Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-ÚPVII zmena č. 4.1 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 08.01.2019 01.02.2019
Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-ÚPVII zmena č. 4 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 04.12.2018 07.01.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP3-NFP zmena č. 3 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 01.07.2018 03.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP3-NFP zmena č. 2 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP3-NFP zmena č. 1 Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 14.01.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP3-NFP Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 01.12.2016 13.01.2017

Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR - zmena č. 8.2 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 20.05.2022 31.12.2023
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR - zmena č. 8.1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 25.03.2022 19.05.2022
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR zmena č. 8 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 26.10.2021 24.03.2022
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR zmena č. 7 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 02.02.2019 25.10.2021
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR zmena č. 6.1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 08.01.2019 01.02.2019
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR zmena č. 6 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 07.12.2018 07.01.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 5 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 01.07.2018 05.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 4 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 3 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14.02.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 2 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14.01.2017 13.02.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 10.12.2016 13.01.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 22.03.2016 09.12.2016

Vyzvanie č. OPII-135-4.1-DU-NRPPP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-135-4.1-DU-NRPPP - zmena č. 1 Vodná doprava Dopravný úrad 11.08.2022 31.12.2023
Vyzvanie č. OPII-135-4.1-DU-NRPPP Vodná doprava Dopravný úrad 01.06.2022 10.08.2022

Vyzvanie č. OPII-134-4.1-DU-SLOVRIS
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-134-4.1-DU-SLOVRIS - zmena č. 2 Vodná doprava Dopravný úrad 11.08.2022 23.12.2022
Vyzvanie č. OPII-134-4.1-DU-SLOVRIS - zmena č. 1 Vodná doprava Dopravný úrad 07.07.2022 10.08.2022
Vyzvanie č. OPII-134-4.1-DU-SLOVRIS Vodná doprava Dopravný úrad 26.05.2022 06.07.2022

Vyzvanie č. OPII-132-6.2-SSC-MOSTZATN2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-132-6.2-SSC-MOSTZATN2 - zmena č. 1 Cestná doprava SSC 24.09.2022 20.10.2023
Vyzvanie č. OPII-132-6.2-SSC-MOSTZATN2 Cestná doprava SSC 14.05.2022 23.09.2022

Vyzvanie č. OPII-131-5.1-ZSR-ZSTBARCA
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-131-5.1-ZSR-ZSTBARCA Železničná doprava ŽSR 29.04.2022 10.11.2022

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava