Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. TP3-OPII-2016-MIRRI SR - zmena č. 8

Názov súboru Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
8_zmena vyzvania 30-04-2022.zip Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (pôvodne ÚPVII) 30.04.2022 19.05.2022


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava