Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, 2. etapa

Miesto realizácie: Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Slovenská správa ciest

Predmetom projektu je rekonštrukcia 7 cestných mostov a priľahlých úsekov ciest:

- I/59 Ružomberok most 063

- I/54 Moravské Lieskové most 107

- I/11 Kysucký Lieskovec - horná stavba most 227

- I/18 Martin Priekopa most 293

- I/64 Prievidza most 067

- I/11 Radoľa most 229

- I/78 Oravská Jasenica most 017

 

Projekt je zameraný na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cestných mostov a priľahlých úsekov ciest. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zvýšenie úspory času a zníženie hluku na týchto dôležitých cestných ťahoch.

Očakávané výsledky projektu:

-        Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) o dĺžke 0,9783 km.

-        Počet zmodernizovaných mostov (na cestách I. triedy) – 7 mostných objektov.

-        Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy v počte 7 lokalít.                          

Celkové oprávnené náklady projektu:                6 710 008,52 €

            Z toho zdroj EÚ:                                        5 703 507,24 €

            Z toho zdroj ŠR:                                        1 006 501,28 €                                                                       

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:           0,00 €

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 20. 10. 2023 

Stav projektu: nefungujúci (stavebne je v realizácii)       

Predpokladaný termín ukončenia: 06/2024

Dátum aktualizácie údajov:       15.1.2024

 

ITMS

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji - Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Zmluvy o projekte

Zmluva o NFP:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8460978/

Zmluvy o Dielo a dodatky:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6226945/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6981589/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6551882/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6297608/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6685792/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6777654/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6981589/


Súbory

Názov Veľkosť
Formulár údajov o projekte OPII VZBPM ZA_TN 128 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava