Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Verejná osobná doprava

Prijímateľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu novej meniarne s pracovným názvom Kaštieľska 20. Projekt nadväzuje na už schválený projekt s názvom „Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, ktorý sa realizuje v rámci OPII.

 

Hodnota NFP:                        93 717,50 €

Z toho EÚ zdroj:                      83 852,50 €

Z toho ŠR zdroj:                      9 865,00 €

Z toho HMBA:                          4 932,50 €

           

 

Financované z fondu EÚ: Kohézny fond

Stav projektu: v realizácii

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 29.10.2022

Predpokladaný termín ukončenia: 12/2023        

 Dátum poslednej aktualizácie: 1.3.2023

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=98cf45f2-39c0-4ae9-9f6e-3b215cdbc629  

Zmluvy o projekte

https://crz.gov.sk/zmluva/7057241/

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva-o-299-2021

https://dpb.sk/sk/dokument/dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-a-licencnej-zmluve-c-o-299-2021

https://dpb.sk/sk/dokument/dodatok-c-2-k-zmluve-o-dielo-a-licencnej-zmluve-c-o-299-2021

 

 

 

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava