Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Záverečná mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2022-2023

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Technická pomoc

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy SR

Cieľom projektu je zabezpečiť záverečné súhrnné informovanie širokej verejnosti o prínosoch projektov realizovaných prostredníctvom EŠIF v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ("ďalej ako OPII") formou vysielania spotov prostredníctvom najsledovanejších televízií s celoštátnym dosahom.                           

Celkové oprávnené náklady projektu:                   3 709 796,00 € s DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                           3 044 258,60 € s DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                           537 549,44 € s DPH  

            Z toho Pro ráta:                                            127 987,96 € s DPH  

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja  

Deň účinnosti Rozhodnutia : 22.9.2022       

Predpokladaný termín ukončenia: 31.07.2023

Dátum aktualizácie údajov:       22. 2. 2023       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=cb4e0927-15a8-4779-9615-e7a0c8d7a1ad

 
 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava