Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Železničná doprava

Prijímateľ: Železnice Slovenskej republiky

Realizáciou aktivít projektu bude vybudovaný prestupný terminál osobnej prepravy medzi vlakovou a inými druhmi dopravy. Cieľom je umožniť cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov železničnej dopravy Integrovaného dopravného systému na mestskú hromadnú dopravu, resp. umožnenie prestupu medzi viacerým dopravnými druhmi a presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. K bezproblémovému prestupu osôb má slúžiť navrhované stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu integrovanej osobnej prepravy. Projekt bude realizovaný prostredníctvom Žltej knihy FIDIC.

Celkové oprávnené náklady projektu:                             8 616 740,99 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                                     7 324 229,84€ bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                                     1 292 511,15 € bez DPH        

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                         0,00 € bez DPH         

Financované z fondu EÚ:                                              Kohézny fond            

Deň účinnosti zmluvy o NFP:                                         04. 02. 2023        

Predpokladaný termín ukončenia:                                 31.12.2023

Dátum aktualizácie údajov:                                           17.2. 2022       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=bef1abc3-4f6e-4a60-96e0-48d37c469ffa

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7471385/

 


Súbory

Názov Veľkosť
Formulár údajov o projekte OPII MDV -TIOP Lamačská brána 357 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava