Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOVNázov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru - 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Register úpadcov – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Register priestorových informácií - 2.fáza Informatizácia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko Ukončený
Datacentrum Ministerstva vnútra SR Informatizácia Ministerstvo vnútra SR Celé Slovensko Ukončený


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava