Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-41-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-41-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 11.12.2019 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-37-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-37-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 11.12.2019 27.10.2020

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 8 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 06.03.2020 24.06.2020
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 7 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 28.09.2019 05.03.2020
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 6 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.07.2018 27.09.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 5 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/HMBA-7-NP Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2019-39-5.2-NP-ŽSR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-39-5.2-NP-ŽSR Železničná doprava ŽSR 20.09.2019 18.02.2020

Vyzvanie č. OPII-2019-48-1.3-NP-ZSSK
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie OPII-2019-48-1.3-NP-ZSSK Železničná doprava ZSSK 07.09.2019 18.02.2020

Vyzvanie č. OPII-2019-47-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-47-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 24.08.2019 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2019-43-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie OPII-2019-43-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 24.08.2019 02.07.2020

Vyzvanie č. OPII-2019-45-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-45-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 16.08.2019 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2019-46-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-46-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 06.08.2019 27.10.2020

Vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 04.07.2019 24.10.2019

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava