Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-57-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-57-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 07.02.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-56-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-56-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 06.02.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-60-6.1-NP-NDS
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-60-6.1-NP-NDS Cestná doprava NDS 04.02.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-54-4.1-NP-VP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-54-4.1-NP-VP Vodná doprava Verejné prístavy 30.01.2020 03.07.2020

Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 8 Železničná doprava ŽSR 24.01.2020 31.03.2021
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 7 Železničná doprava ŽSR 20.02.2019 23.01.2020
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 6.1 Železničná doprava ŽSR 08.12.2018 19.02.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 6 Železničná doprava ŽSR 01.07.2018 07.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 5 Železničná doprava ŽSR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 4 Železničná doprava ŽSR 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 3 Železničná doprava ŽSR 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 2 Železničná doprava ŽSR 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP zmena č. 1 Železničná doprava ŽSR 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/1.1/ŽSR-4-VP Železničná doprava ŽSR 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-53-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-53-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 22.01.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-52-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-52-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 21.01.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-51-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-51-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 21.01.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-50-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-50-6.2-NP-SSC zmena č. 1 Cestná doprava SSC 15.08.2020 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-50-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 21.01.2020 14.08.2020

Vyzvanie č. OPII-40-5.1-NP-ŽSR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-40-5.1-NP-ŽSR Železničná doprava ŽSR 31.12.2019 aktuálne

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava