Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-128-4.1-SVP-SRDUNAJ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-128-4.1-SVP-SRDUNAJ - zmena č. 1 Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 11.08.2022 21.10.2022
Vyzvanie č. OPII-128-4.1-SVP-SRDUNAJ Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 31.03.2022 10.08.2022

Vyzvanie č. OPII-129-6.2-SSC-MODBB2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-129-6.2-SSC-MODBB2 - zmena č. 1 Cestná doprava SSC 13.07.2023 30.12.2024
Vyzvanie č. OPII-129-6.2-SSC-MODBB2 Cestná doprava SSC 25.03.2022 12.07.2023

Vyzvanie č. OPII-130-5.3-ZSSK-ZKV8
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-130-5.3-ZSSK-ZKV8 Železničná doprava ZSSK 15.03.2022 27.06.2022

Vyzvanie č. OPII-110-3.1-HMBA-TRMIKA
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-110-3.1-HMBA-TRMIKA zmena č. 1 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 17.05.2022 29.10.2022
Vyzvanie č. OPII-110-3.1-HMBA-TRMIKA Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.03.2022 16.05.2022

Vyzvanie č. OPII-121-3.1-HMBA-ELTRPETR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-121-3.1-HMBA-ELTRPETR zmena č.1 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 25.11.2022 03.03.2023
Vyzvanie č. OPII-121-3.1-HMBA-ELTRPETR Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.03.2022 24.11.2022

Vyzvanie č. OPII-127-4.1-DU-IS
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-127-4.1-DU-IS - zmena č. 1 Vodná doprava Dopravný úrad 11.08.2022 11.11.2022
Vyzvanie č. OPII-127-4.1-DU-IS Vodná doprava Dopravný úrad 08.02.2022 10.08.2022

Vyzvanie č. OPII-126-5.1-ZSR-BOLERAZ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-126-5.1-ZSR-BOLERAZ Železničná doprava ŽSR 04.02.2022 22.07.2022

Vyzvanie č. OPII-116-5.1-ZSSK-THUPD3
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-116-5.1-ZSSK-THUPD3 Železničná doprava ZSSK 14.01.2022 29.03.2022

Vyzvanie č. OPII-122-1.2-ZSR-ERTMSSRC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-122-1.2-ZSR-ERTMSSRC Železničná doprava ŽSR 14.01.2022 22.07.2022

Vyzvanie č. OPII-125-5.1-ZSR-ZSTDVORY
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-125-5.1-ZSR-ZSTDVORY - zmena č. 2 Železničná doprava ŽSR 08.04.2022 11.08.2022
Vyzvanie č. OPII-125-5.1-ZSR-ZSTDVORY - zmena č. 1 Železničná doprava ŽSR 19.03.2022 07.04.2022
Vyzvanie č. OPII-125-5.1-ZSR-ZSTDVORY Železničná doprava ŽSR 11.12.2021 18.03.2022

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava