Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-83-3.1-MPO-TRTRPD2P
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-83-3.1-MPO-TRTRPD2P Verejná osobná doprava Mesto Prešov 12.05.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-97-6.2-SSC-MOSTZATN
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-97-6.2-SSC-MOSTZATN Cestná doprava SSC 01.05.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-95-6.2-SSC-BEMO3P
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-95-6.2-SSC-BEMO3P Cestná doprava SSC 27.04.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-87-1.1-ZSR-DZSZATVFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-87-1.1-ZSR-DZSZATVFP Železničná doprava ŽSR 31.03.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-88-6.1-NDS-R2KSKOVFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-88-6.1-NDS-R2KSKOVFP Cestná doprava NDS 26.03.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-92-6.2-SSC-CESTY2PD2P
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-92-6.2-SSC-CESTY2PD2P Cestná doprava SSC 25.03.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-94-6.1-NDS-R4PO
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-94-6.1-NDS-R4PO Cestná doprava NDS 24.03.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-85-3.1-MPO-SOLIVAR2P
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-85-3.1-MPO-SOLIVAR2P Verejná osobná doprava Mesto Prešov 12.03.2021 aktuálne

OPII-82-3.1-DPMP-UDZATRPD
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
OPII-82-3.1-DPMP-UDZATRPD Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov 12.03.2021 aktuálne

OPII-81-3.2-DPMP-TROLEJBUS
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
OPII-81-3.2-DPMP-TROLEJBUS Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov 12.03.2021 aktuálne

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava