Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-89-2.1-NDS-D3KNMP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-89-2.1-NDS-D3KNMP Cestná doprava NDS 04.03.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-90-3.1-MZA-TROLEJPD2P
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-90-3.1-MZA-TROLEJPD2P Verejná osobná doprava Mesto Žilina 26.02.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-86-4.1-VV-DAREM
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-86-4.1-VV-DAREM Vodná doprava Vodohospodárska výstavba 29.12.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-84-3.2-DPB-EL2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-84-3.2-DPB-EL2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 18.12.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-73-6.1-NDS-SRR2ZVKEPD
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-73-6.1-NDS-SRR2ZVKEPD Cestná doprava NDS 08.12.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-77-3.1-DPMK-MUZ1
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-77-3.1-DPMK-MUZ1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 08.12.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-80-5.3-ZSSK-HKV425
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-80-5.3-ZSSK-HKV425 Železničná doprava ZSSK 08.12.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-79-1.3-ZSSK-BLACKBOX
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-79-1.3-ZSSK-BLACKBOX Železničná doprava ZSSK 08.12.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-78-1.3-ZSSK-ETCSHKV3612
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-78-1.3-ZSSK-ETCSHKV3612 Železničná doprava ZSSK 25.11.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-74-5.1-ŽSR-TIOPTV
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-74-5.1-ŽSR-TIOPTV zmena č. 1 Železničná doprava ŽSR 23.02.2021 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-74-5.1-ŽSR-TIOPTV Železničná doprava ŽSR 13.11.2020 22.02.2021

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava