Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-148-3.1-ZSRHMBA-LAMBR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-148-3.1-ZSRHMBA-LAMBR Verejná osobná doprava ŽSR 16.05.2023 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-147-6.2-SSC-RKI4
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-147-6.2-SSC-RKI4 Cestná doprava SSC 15.02.2023 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-143-6.2-SSC-IBB
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-143-6.2-SSC-IBB Cestná doprava SSC 15.12.2022 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-150-15.1-MH
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-150-15.1-MH Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) Ministerstvo hospodárstva SR 22.08.2023 18.10.2023

Vyzvanie č. OPII-141-3.1-DPMZ-UZ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-141-3.1-DPMZ-UZ - zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 14.07.2023 25.10.2023
Vyzvanie č. OPII-141-3.1-DPMZ-UZ Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 12.05.2023 13.07.2023

Vyzvanie č. OPII-144-5.1-ZSR-ZSTKROM
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-144-5.1-ZSR-ZSTKROM Železničná doprava ŽSR 04.02.2023 01.08.2023

Vyzvanie č. OPII-146-3.1-DPB-MUZ3VOKR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-146-3.1-DPB-MUZ3VOKR Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 14.12.2022 28.06.2023

Vyzvanie č. OPII-145-3.1-DPB-MVAJ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-145-3.1-DPB-MVAJ - zmena 2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 10.06.2023 30.09.2023
Vyzvanie č. OPII-145-3.1-DPB-MVAJ - zmena 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 25.04.2023 09.06.2023
Vyzvanie č. OPII-145-3.1-DPB-MVAJ Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 14.12.2022 24.04.2023

Vyzvanie č. OPII-140-4.1-VV-GAB
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-140-4.1-VV-GAB Vodná doprava Vodohospodárska výstavba 04.11.2022 09.02.2023

Vyzvanie č. OPII-123-4.1-SVP-DAREM
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-123-4.1-SVP-DAREM Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 13.08.2022 23.12.2022

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava