Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-2019-46-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-46-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 06.08.2019 27.10.2020

Vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 04.07.2019 24.10.2019

Vyzvanie č. OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ Železničná doprava ŽSR 05.04.2019 15.03.2022

Vyzvanie č. OPII-2019-34-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-34-6.2-NP-SSC - zmena č. 1 Cestná doprava SSC 27.11.2019 14.02.2020
Vyzvanie č. OPII-2019-34-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 05.04.2019 26.11.2019

Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 15.12.2018 24.06.2019

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 15.03.2019 27.06.2019
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 11.12.2018 14.03.2019

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 15.03.2019 27.06.2019
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 30.11.2018 14.03.2019

Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 29.11.2018 28.06.2019

Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP zmena č. 5 Cestná doprava NDS 21.01.2020 06.08.2021
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP zmena č. 4 Cestná doprava NDS 11.01.2019 20.01.2020
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP zmena č. 3 Cestná doprava NDS 01.07.2018 10.01.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP zmena č. 2 Cestná doprava NDS 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP Cestná doprava NDS 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 6 Železničná doprava ŽSR 06.03.2020 04.09.2021
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 5 Železničná doprava ŽSR 28.12.2019 05.03.2020
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 4 Železničná doprava ŽSR 20.02.2019 27.12.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 3.1 Železničná doprava ŽSR 08.12.2018 19.02.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 3 Železničná doprava ŽSR 01.07.2018 07.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 2 Železničná doprava ŽSR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 1 Železničná doprava ŽSR 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP Železničná doprava ŽSR 01.06.2016 03.03.2017

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava