Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-2019-45-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-45-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 16.08.2019 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2019-46-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-46-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 06.08.2019 27.10.2020

Vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 04.07.2019 24.10.2019

Vyzvanie č. OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ Železničná doprava ŽSR 05.04.2019 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2019-34-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-34-6.2-NP-SSC - zmena č. 1 Cestná doprava SSC 27.11.2019 14.02.2020
Vyzvanie č. OPII-2019-34-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 05.04.2019 26.11.2019

Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 15.12.2018 24.06.2019

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 15.03.2019 27.06.2019
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 11.12.2018 14.03.2019

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 15.03.2019 27.06.2019
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 30.11.2018 14.03.2019

Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 29.11.2018 28.06.2019

Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR zmena č. 7 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 02.02.2019 aktuálne
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR zmena č. 6.1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 08.01.2019 01.02.2019
Vyzvanie č. TP1-OPII-2016-MDVSR zmena č. 6 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 07.12.2018 07.01.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 5 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 01.07.2018 05.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 4 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 3 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14.02.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 2 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14.01.2017 13.02.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 10.12.2016 13.01.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 22.03.2016 09.12.2016

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava