Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-96-2.1-NDS-BECEDO
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-96-2.1-NDS-BECEDO Cestná doprava NDS 05.06.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-106-1.3-ZSSK-ZKV3
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-106-1.3-ZSSK-ZKV3 Železničná doprava ZSSK 05.06.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-102-3.2-DPB-ELBA
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-102-3.2-DPB-ELBA Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 04.06.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 03.06.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-93-2.1-NDS-IRSD2P
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-93-2.1-NDS-IRSD2P Cestná doprava NDS 03.06.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-103-1.1-ZSR-CRSR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-103-1.1-ZSR-CRSR Železničná doprava ŽSR 18.05.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-100-3.2-DPMK-EL2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-100-3.2-DPMK-EL2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 13.05.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-83-3.1-MPO-TRTRPD2P
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-83-3.1-MPO-TRTRPD2P Verejná osobná doprava Mesto Prešov 12.05.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-97-6.2-SSC-MOSTZATN
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-97-6.2-SSC-MOSTZATN Cestná doprava SSC 01.05.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-95-6.2-SSC-BEMO3P
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-95-6.2-SSC-BEMO3P Cestná doprava SSC 27.04.2021 aktuálne

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava