Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-132-6.2-SSC-MOSTZATN2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-132-6.2-SSC-MOSTZATN2 Cestná doprava SSC 14.05.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-131-5.1-ZSR-ZSTBARCA
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-131-5.1-ZSR-ZSTBARCA Železničná doprava ŽSR 29.04.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-128-4.1-SVP-SRDUNAJ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-128-4.1-SVP-SRDUNAJ Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 31.03.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-129-6.2-SSC-MODBB2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-129-6.2-SSC-MODBB2 Cestná doprava SSC 25.03.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-130-5.3-ZSSK-ZKV8
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-130-5.3-ZSSK-ZKV8 Železničná doprava ZSSK 15.03.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-110-3.1-HMBA-TRMIKA
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-110-3.1-HMBA-TRMIKA zmena č. 1 Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 17.05.2022 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-110-3.1-HMBA-TRMIKA Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.03.2022 16.05.2022

Vyzvanie č. OPII-121-3.1-HMBA-ELTRPETR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-121-3.1-HMBA-ELTRPETR Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 01.03.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-127-4.1-DU-IS
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-127-4.1-DU-IS Vodná doprava Dopravný úrad 08.02.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-126-5.1-ZSR-BOLERAZ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-126-5.1-ZSR-BOLERAZ Železničná doprava ŽSR 04.02.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-116-5.1-ZSSK-THUPD3
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-116-5.1-ZSSK-THUPD3 Železničná doprava ZSSK 14.01.2022 aktuálne

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava