PROJECTS » Search projects
SEARCH PROJECTS


Project title Supported area Recipient Location Status
Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Technical assistance Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava Region In progress
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Humenné Rail transport Železničná spoločnosť Slovensko Prešov Region V príprave
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Zvolen Rail transport Železničná spoločnosť Slovensko Banská Bystrica Region V príprave
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Nové Zámky Rail transport Železničná spoločnosť Slovensko Nitra Region V príprave
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím Informatization DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Slovakia In progress
Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units) Rail transport Železničná spoločnosť Slovensko Trenčín Region, Žilina Region V príprave
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám Informatization Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovakia In progress
Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe Informatization Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovakia In progress
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa Road transport Slovenská správa ciest Košice Region, Prešov Region In progress
Služby dopravného modelovania Technical assistance Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava Region In progress


Managing Authority Photo gallery Main areas References
Ministry of Transport and Construction
of the Slovak Republic

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Phone: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Roads
»  Railways
»  Public passenger transport
»  Water transport
»  Informatisation
»  MTC SR | www.mindop.sk
»  EU funds in Slovakia | www.eufondy.sk
»  Intermediate Body |
     www.informatizacia.sk


The Operational Programme Integrated Infrastructure is co-financed by the European Structural and Investment Funds© 2017 MDV SR
Managing Authority:
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic
Námestie slobody č. 6, Bratislava