PROJECTS » Search projects
SEARCH PROJECTS


Project title Supported area Recipient Location Status
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji Road transport Slovenská správa ciest Košice Region, Prešov Region In progress
Priestorové zabezpečenie SO OPII v období 04/2021 až 04/2022 Technical assistance Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bratislava Region In progress
Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia Public Passenger transport Mesto Prešov Prešov Region In progress
Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia Public Passenger transport Mesto Prešov Prešov Region In progress
IS eForms Informatization Úrad pre verejné obstarávanie Slovakia In progress
Električky pre Bratislavu Public Passenger transport Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Bratislava Region In progress
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza) Rail transport Železnice Slovenskej republiky Žilina Region In progress
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji - 1. etapa - I/66 Popová - Hranovnica, I. úsek Vernár Road transport Slovenská správa ciest Prešov Region In progress
Trolejbusy pre Bratislavu Public Passenger transport Dopravny podnik Bratislava, akciová spoločnosť Bratislava Region In progress
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava III Rail transport Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Košice Region, Žilina Region In progress


Managing Authority Photo gallery Main areas References
Ministry of Transport and Construction
of the Slovak Republic

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Phone: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Roads
»  Railways
»  Public passenger transport
»  Water transport
»  Informatisation
»  MTC SR | www.mindop.sk
»  EU funds in Slovakia | www.eufondy.sk
»  Intermediate Body |
     www.informatizacia.sk


The Operational Programme Integrated Infrastructure is co-financed by the European Structural and Investment Funds© 2017 MDV SR
Managing Authority:
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic
Námestie slobody č. 6, Bratislava