Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Investície do roku 2020 by mali slúžiť na vypĺňanie medzier a chýbajúcich spojení v základnej infraštruktúre na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na trvalo udržateľnú, ekologickejšiu a nákladovo efektívnejšiu dopravnú infraštruktúru.
Diaľnica pri Žiline má zaistené eurofondy
Bratislava (9. december 2016)
Druhá časť výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno už má zabezpečené financovanie z európskych zdrojov. Potvrdzuje to nezávislé hodnotenie expertov z JASPERS.
Tunel Žilina bol prerazený (+ video)
Žilina (5. decembra 2016)
Tunelová rúra Žiliny na diaľničnom úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bola slávnostne prerazená v pondelok 5. decembra 2016. Obe tunelové rúry razia baníci takmer dva roky.
Začala sa výstavba diaľnice D1 pri Košiciach
Budimír (24. november 2016)
Poklepaním základného kameňa sa dnes oficiálne začal stavať diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce. Vyše štrnásťkilometrový úsek je priamym pokračovaním diaľnice od Prešova smerom na Michalovce.
Zmluva na výstavbu kysuckej D3 je podpísaná
Bratislava (23. novembra 2016)
Obyvatelia Čadce a jej okolia môžu začať odpočítavať čas, kedy sa odľahčí dopravná situácia na Kysuciach. Zmluva na výstavbu diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec bola dnes podpísaná.
Úsek D3 medzi Čadcou a Svrčinovcom sa začne stavať
Čadca (10. novembra 2016)
Diaľnica na Kysuciach medzi Čadcou a Svrčinovcom sa onedlho začne stavať. Minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek informoval, že súťaž na výstavbu úseku D3 je ukončená.
Zmodernizujeme plavebné komory v Gabčíkove
Bratislava (8. novembra 2016)
Prevádzka vodnej dopravy po Dunaji bude plynulejšia. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získalo európsky grant na obnovu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDVaRR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2016 MDVRR SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava