Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Investície do roku 2020 by mali slúžiť na vypĺňanie medzier a chýbajúcich spojení v základnej infraštruktúre na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na trvalo udržateľnú, ekologickejšiu a nákladovo efektívnejšiu dopravnú infraštruktúru.
Výmena skúseností s českým OPD
Bratislava (26. januára 2017)
Zástupcovia Riadiaceho orgánu OPII prijali pozvanie kolegov z Českej republiky na partnerské stretnutie o rovnako cielených operačných programoch.
Začala sa výstavba diaľnice v Čadci
Čadca (24. januára 2017)
Na Kysuciach sa slávnostne začala výstavba jedného z najviac potrebných úsekov diaľnice D3. Úsek Čadca Bukov – Svrčinovec o štyri roky odľahčí dopravu v meste Čadca a jej okolí.
Čerpanie eurofondov sa rozbehlo naplno
Bratislava (27. december 2016)
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najúspešnejším z hľadiska čerpania európskych prostriedkov. Ku koncu roka 2016 bolo investovaných vyše 387 miliónov eur.
Diaľnica pri Žiline má zaistené eurofondy
Bratislava (9. december 2016)
Druhá časť výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno už má zabezpečené financovanie z európskych zdrojov. Potvrdzuje to nezávislé hodnotenie expertov z JASPERS.
Tunel Žilina bol prerazený (+ video)
Žilina (5. decembra 2016)
Tunelová rúra Žiliny na diaľničnom úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bola slávnostne prerazená v pondelok 5. decembra 2016. Obe tunelové rúry razia baníci takmer dva roky.
Začala sa výstavba diaľnice D1 pri Košiciach
Budimír (24. november 2016)
Poklepaním základného kameňa sa dnes oficiálne začal stavať diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce. Vyše štrnásťkilometrový úsek je priamym pokračovaním diaľnice od Prešova smerom na Michalovce.
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2016 MDVRR SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava